בריאת העולם הפיזי

בריאת העולם הפיזי

עידנים לפני בריאת העולם הפיזי, הבריאה הייתה כולה בחוויה מטפיזית

האור העליון מלא את כל המציאות ולא היה מקום פנוי לאנרגיה אחרת. האור הזה נקרא בקבלה " אור האין סוף "או אלוהים.

את כל החוויות לפני  בריאת העולם הפיזי אין לאדם כיום אפשרות לקלוט או להבין,

על חוויות אלו אין לנו יכולת להשפיע לטוב או לרע… הן מחוץ לתחום עבורנו.

כשרצה הבורא ליצור את העולם הפיזי הוא צמצם את עצמו לנקודה אמצעית ואז נוצר מקום פנוי  וחלל ריק.

באותו מקום פנוי וחלל ריק נוצר גם מושג הזמן.

מקובלים מתייחסים לאירוע כנוצר לפני מליארדי שנים

מקו האור שנמשך מאור האין סוף המצומצם נבראו כל צורות החומר הגשמי.

כוכבים, שמשות, יקומים, וכמובן כדור הארץ ובני האדם.

הקבלה מספרת על 10 מסכים שנוצרו כדי להפחית את הקרינה של אור האינסוף המסנוור.

כיוון שאין לנו יכולת לקלוט אור בעוצמה כזאת. אור זה מכלה את הקיים בפיזי.

המסכים יצרו 10 מימדים כל אחד מהם מפחית את האור לכהה יותר ויותר.

10 הספירות בעץ החיים,  9 ספירות מעבר לזמן ולמרחב,

וספירה 10העולם שלנו הגשמי, הכולל מרחב וזמן.

העולם הגשמי שלנו מייצג את המימד החשוך ביותר, ואת הספירה הנמוכה ביותר ספירת מלכות.

 

10 הספירות בעץ החיים משמשות לצורך הורדת האור האלוהי, והן מייצרות את המנסרות אשר מחלקות

את כל גווני החיים ואת כל גווני החוויות אשר הבורא רצה בהן מתוך רצון הנתינה

שבו.

כל הספירות מכילות את רמת התגלותו של האל, כאשר הרמה משתנה לפי מיקומה

של הספירה בעץ החיים.

 

ספירת כתר היא המעביר הראשוני של האור האינסופי אל עולמות היש,

היא מרככת את עוצמת האור כדי שכל הכלים יוכלו להכילו מבלי להתנפץ.

 

משם עושה דרכו האור למרכז ספירת חכמה אשר היא תחנה ראשונה ראשית לאור

הבוהק. האור בתוך ספירת חכמה יוצר סיבוב ספירלי נגד כיוון הזמן.

 

משם פורץ האור לעבר ספירת בינה גם היא נגד כיוון הזמן. היא מקבלת מספירת

חכמה יחד עם האור את ההבנות הדרושות לביצוע. ספירת בינה מקבלת את אותו

אור ומתחילה את הביצוע שכתוך אותו אור.

 

בתום תהליך הביצוע מהווה ספירת בינה, מנסרה אשר מפרקת את האור הלבן

הבוהק למרכיביו ויוצרת את קשת הצבעים המוזרמים מטה אל העולמות במורד עץ

החיים.

*הצבע האדום מוזרם אל קו השמאל הוא קו הדינים.

*הצבע הכחול לגווניו מוזרם לקו הימין הוא אור האמונה והרחמים.

*האור הסגול לגווניו מוזרם לקו האמצע הוא אור הרוחניות הגבוה והוא החיבור

למודעות הגבוה אשר יכולה לחבר את האדם לאור הבורא.

 

כאשר האור האדום יורד בקו שמאל הוא נכנס אל ספירת גבורה אשר שם

מתבצעת התמרה ההופכת את האור למצב בו כוח הדין מתחיל לפעול.

 

פעולה זו יוצרת את האנרגיה הארצית המתחלקת ל – 2 קטבים… החיבור לקו ימין

בדין. ולקו שמאל בדין.

קו ימין בדין יביא אותו להבנות גבוהות ומוארות אך האדם המשתמש יהיה נתון לסכנה ויחווה את הקשיים שבקו הדין.

האור האדום יכול להביא את ההבנות הארציות כשהן מחוברות לקו החיובי או

השלילי ולכן יש להיזהר מחיבור לספירה זו אם האדם אינו מוכן.

 

מספירת גבורה עושה האור דרכו לספירת הוד ושם הדין מומתק עבור האדם

המחובר למודעות החושך ואינו מודע לכך.

 

אדם זה יכול לחוות אושר אשלייתי אשר מודעות החומר יצרה עבורו. בגלל שיש

אפשרות לאדם לעלות בעץ החיים, באם האדם בקו שמאל בדין הרי הוא יגיע

לספירת גבורה וייפול נפילה קשה ויפגע.

 

האור הכחול מספירת בינה מוקרן אל ספירות קו ימין.

*קו הימין מיצר את האמונה והנתינה ויש בו את ההבנות הרוחניות הגבוהות

שבספירת חסד המסתובבת עם כיוון הזמן. אבל הבנות גבוהות ללא הבנת מהות

החומר לא יועילו. לכן אדם אשר עלה במודעותו לספירת חסד עליו לעשות דרכו

בנתיב המוביל לספירת גבורה כדי לקבל את הבנות החומר ומשם להתחבר לקו

האמצע ודרכו תהיה לכיוון רמות רוחניות גבוהות.

 

ספירת חסד מייצרת מעבר אור האמונה אל ספירת נצח אשר יוצרת את האמונה

והדת.

 

האור הסגול מוקרן לעבר קו האמצע הוא האור הגנוז והוא נותן לאדם אפשרות

להתחבר ולעלות במעלה עץ החיים אל האור בספירת כתר.

 

קו האמצע הוא הקו הנוח ביותר לשימוש לאדם, הוא המאוזן ביותר.

אבל זהו קו שהשימוש בו מצריך סבלנות, וחובת ההוכחה של האדם המשתמש בו אם הוא ראוי.

 

עץ החיים אשר בשליטת האדם נמצא ברמות נמוכות של עץ החיים השורשי

הראשוני. לעץ זה אין גישה לאדם רק לאחר תום תקופת כל העידנים הקוסמיים.

אבל תבנית עץ החיים היא אותה תבנית המייצרת את כל הבריאה.

 

השימוש בעץ החיים:

 

מתחברים במחשבה לאחר תהליך ניקוי וחיבור לאור ואהבה לקו שאנו

רוצים להשתמש . תמיד עדיף לקו האמצע, שם האנרגיות יורדות אמנם לאט אבל

האדם המקבל אינו ניזוק.

 

באם אנו רוצים להשתמש בקו ימין כדאי להשתמש באמצע ובימין.

 

באנרגיות של קו שמאל רצוי לא להשתמש, אנרגיות אלו יורדות אמנם מהר יותר

אבל גם קשה יותר לאדם בפיזי אם אינו מואר מספיק.

 

בהצלחה