מחלה גנטית

מחלה גנטית

מחלה גנטית

מחלות גנטיות הן מחלות של צקרה ראשונה  כמכילה את כוח החיים.

הטיפול במחלות גנטיות בריפוי אנרגטי אינו יעיל. ברוב המקרים אינו מצליח.  מחלות גנטיות אינן מגיבות לריפוי כזה.

יהיה צורך לשנות את הדרך בה אנו עושים שימוש באנרגיה, לפני שנוכל להיות מועילים בתחום זה.

מחלות גנטיות כסרטן, דלקת פרקים, ואלצהיימר. בניגוד לשאר המחלות הגנטיות כן מגיבות לטיפול אנרגטי.

ויחד עם שינויי תפיסת החיים משפרות את איכות החיים של המטופל.

בטי עזרא \ ניו אייג'

מחלה גנטית
מחלה גנטית