צניחת רחם

צניחת רחם

צניחת רחם

להרים את הרחם מכל הכיוונים על גנרטורים חד חודי כשכל החודים למעלה.

לשים בלב אבן של הסולר.

לעבוד 5 אצבעות על הטבור.

דרך הטבור להיכנס לתוך הרחם ולהרים אותו כלפי מעלה.

להרים את הרחם מכל הכיוונים על גנרטורים חד חודי כשכל החודים למעלה.

לשים בלב אבן של הסולר.

לעבוד 5 אצבעות על הטבור.

דרך הטבור להיכנס לתוך הרחם ולהרים אותו כלפי מעלה.

בטי עזרא  \ ניו אייג'

צניחת רחם
צניחת רחם