קטגוריות

04-8445744

אובסידיאן חלוקים קטנטנים משקל: 100 גרם

תיאור

אובסידיאן חלוקים קטנטנים משקל: 100 גרם

אובסידיאן חלוקים קטנטנים משקל: 100 גרם

אובסידיאן חלוקים קטנטנים
משקל: 100 גרם

לעבודת ויקה

מק"ט: 15248