קטגוריות

04-8445744

בעיות העבודה \ ל. רון האברד

תיאור

בעיות העבודה \ ל. רון האברד

בעיות העבודה \ ל. רון האברד

בעיות העבודה ל. רון האברד

עובד הוא לא רק עובד.

פועל הוא לא רק פועל,

עובד משרד הוא לא רק עובד משרד.

אלה הם עמודי תווך חיים, נושמים, חשובים, שעל גבם מוקם כל המבנה של תרבותנו.

הם לא רק ברגים במכונת ענק.

הם המכונה עצמה.

מק"ט: 3570