קטגוריות

דיאנטיקה התזה המקורית \ ל. רון האברד

תיאור

דיאנטיקה התזה המקורית \ ל. רון האברד

דיאנטיקה התזה המקורית \ ל. רון האברד

דיאנטיקה התזה המקורית ל. רון האברד

מטרתה של דיאנטיקה היא לעזור לאדם לחצות את תהום החשיבה האי – רציונלית,

שהיא כולה ריאקטיבית,

ולהכניס אותו לשלב חדש של התקדמות מועילה לעבר השאיפה הסופית.

 

מק"ט: 3580