קטגוריות

04-8445744

וזוביאניט מלוטשת לשיבוץ Vesuvianite משקל: 1.73 קרט

תיאור

וזוביאניט מלוטשת לשיבוץ Vesuvianite משקל: 1.73 קרט

וזוביאניט מלוטשת לשיבוץ Vesuvianite משקל: 1.73 קרט

וזוביאניט מלוטשת לשיבוץ Vesuvianite
משקל: 1.73 קרט יחידה

ליטוש רוז פאסט

מק"ט: 13344