קטגוריות

04-8445744

טורמלין גלם משקל: 45 גרם יחידה

תיאור

טורמלין גלם משקל: 45 גרם יחידה

טורמלין גלם משקל: 45 גרם יחידה

טורמלין גלם
משקל: 45 גרם יחידה

מק"ט: 3749