קטגוריות

04-8445744

פטרופידווד חלוק

תיאור

פטרופידווד חלוק

פטרופידווד חלוק

אבן מקרקעת, משמשת כהגנה מפני תאונות ופציעות,

האבן משמשת את האינדיאנים בארה"ב כאבן הגנה וכאבן למזל טוב

מק"ט: 1234