קטגוריות

04-8445744

2 יחידות אובסידיאן סנופלקס לשרשרת עיצוב טיפה

תיאור

2 יחידות אובסידיאן סנופלקס לשרשרת עיצוב טיפה

2 יחידות אובסידיאן סנופלקס לשרשרת עיצוב טיפה

2 יחידות אובסידיאן סנופלקס לשרשרת
אורך: 21 מ"מ ליחידה
עיצוב טיפה

מק"ט: 8931