מחלה

מחלה היא הופעת פגמים בגוף הפיזי, אך לא בכל פעם שמופיע פגם בגוף הפיזי זוהי מחלה. רוב הפעמים כאשר אדם חולה זהו תוצר אשר נועד לשרת אותו, את נוחותו, והאדם עצמו יצר אותו.

מחלה שאינה באה מטעמי נוחות לשרת את האדם  באה למעשה להזהיר אותו כי דבר מה פסול בדרך חייו או בדרך מחשבתו.

מחלה מורכבת מ- מחל-ה והיא מורכבת מבקשת מחילה מהבורא.

גם בקשת הריפוי מצביעה על תשובת הבורא החלמה החל – מ – ה   כלומר לחזור למודעות האור.

חלה שהיא בקשת האדם להבנה תקבל מהבורא החלמה.

האדם משול לעץ אשר שורשיו בשחקים וצמרתו וענפיו כלפי מטה. כל פגם ומחלה שנוצרים בגוף הפיזי נוצרים תחילה במקום שממנו העץ יונק את האור… השורשים.

רק לאחר שנוצר פגם ביניקת השורשים האדם יתחיל לחוש את הפגם בפיזי. ככל שנמשך התהליך כך גם חוסר האיזון מתפשט בעץ בכל הענפים.

כל המחלות מתנקזות בספירת גבורה בהילה  יורד לספירת הוד ומדם לספירת יסוד. עד כאן יכולתו של האדם לתקן אנרגטית אפשרית, אם במודעות גבוה או בהבנת הפגם שנעשה במחשבה שלילית והתחברות לקו השמאל. כאשר הפגם עבר לספירת יסוד והתיקון לא נעשה יורד הפגם לספירת מלכות ואז מרגיש האדם את המחלה בפיזי.

וכמו דומה מושך דומה. הליקוי והמחלה יתאימו אנרגטית לבעיה בחיי האדם.

בשלב הראשון יפגע הגוף האנרגטי ותפקודו.  לאחר מכן יפגע האיבר התואם לצ'קרה ולבעיה שהאדם יצר בחייו.

ריפוי הגוף הפיזי יחסית מהיר יותר מאשר התיקון שעולה במעלה הספירות והגופים ההילתיים באיטיות.

לכן באם נעשה ריפוי פיזי ולא נעשה במקביל תיקון של הפגם ברמות גבוהות אותו אדם לאחר שיחוש בטוב יחווה שוב מחלה.

כדי לבטל מחלה יש לרפא בפיזי ולטפל ברמות גבוהות לאורך זמן.  באם לא יעשה כך תחזור המחלה

כל המחלות נמצאות פוטנציאלית הספירת גבורה. רק האדם עצמו יכול להוציא מהכוח אל הפועל

מתוך רצונו ובחירתו.

גם התורשה היא חלק מרצון ובחירת האדם ברובד נשמה.

המחלות הקלות הן פגמים של נוחות והן משרתות לתקופה קצרה את האדם לצרכים שונים.

כל המחלות הן בגדר פוטנציאל ורק האדם עצמו יכול לבחור אם לממש את הטמון בפוטנציאל או לא.