פרח החיים הקבלי

פרח החיים הקבלי

בסיס פרח החיים הקבלי, מכיל את המרכז הקולט את אור האינסוף.
סביבו ארבע אותיות השם המפורש " יהוה " הן קולטות את האור בספירת
כתר ומעבירות אותו בתדרים שונים של ארבעת היסודות:
אש, מים, אויר, ואדמה, אל כל העולמות והמימדים.
למעשה האנרגיה עוברת ממרכז פרח החיים ומתפזרת במעגלים עד לחלקים הנמוכים של פרח החיים. וספירת מלכות היא התחתונה בעץ החיים אשר בה למעשה מתחילה להתגבש אנרגיה לכדי פיזי וגשמי.
פרח החיים בנוי ממעגלים מסתחררים בצבעי 10 מרכזים אנרגטיים.
מתוכם יש לאדם כיום והם 7 הצ'קרות. את 3 המרכזים הנוספים
אשר ביכולתם לחבר ישירות לאור החכמה האלוהי איבד האדם
בגלל חטא האדם הראשון.

למרות זאת, לאדם המפותח יש יכולת להשתמש במרכזים האנרגטיים הנוספים. ויכולת זאת מעניקה לו חיבור לעולמות עליונים, מדריכים רוחניים, ישויות, סוגי אנרגיה תבונית, מידע ממקורות גבוהים ועוד…

ספירת כתר נשלטת בידי הכוח האלוהי ונשארו 9 ספירות בכל אחד
מארבעת עצי החיים. כאשר כל ספירה מכילה 2 צירופים מטבלת 72
אותיות השם.
9 ספירות ובכל ספירה 2 צירופים וארבעה עצי חיים לפי יסודות
מהווים את 72 שמות צירופי אותיות.

הסיבוב של ארבעת עצי החיים וספירותיהם הוא נגד כיוון הזמן.
ואילו מעגלי האנרגיה סובבים עם כיוון הזמן. התוצאה היא השפעה
מתמדת של ארבע היסודות באופן קבוע על 10 מרכזי האנרגיה.
זהו תהליך הטוען אותן ונותן את אפשרויות החיים ביקום.

מערכת פרח החיים מסתובבת במהירות התלויה בבחירה החופשית
של הברואים. האצת סיבוב עץ החיים תלויה בהבנות הרוחניות של
האדם. והאפשרות להחיש את התהליך ולהעלות את התדר האנרגטי
כדי לאפשר מעבר מעולם העשייה לעולם היצירה תלוי באדם
ובהתפתחותו הרוחנית.
אנחנו כרגע בפתחו של עידן חדש ונוצרה האפשרות להאצת תהליכים
כדי שכל הבריאה תתפתח ותעבור מעולם העשייה לעולם היצירה.
מצב זה יוצר קונפליקטים בין הברואים שחלקם מפותחים וחלקם עדיין במודעות נמוכה.

השימוש ב- 72 שמות צירופי האותיות מאפשרת שליטה על כל אחד
מרובדי החיים ביקום.

פרח החיים הוא תבנית מושלמת גיאומטרית ומדויקת אשר כל
תהליך הבריאה טבועה בו.
בתוך כל חומר פיזי ומטפיזי מוטבעת אפילו במרכיבים הקטנים
ביותר תבנית פרח החיים. הצורה אינה משתנה אלה נהיית מורכבת
יותר או פחות בהתאם לנדרש.
תבניות אלו נמצאות בכל היקומים ובכל המימדים. והן למעשה
מרכיבות את שורש אחיזת היקום כולו ומייצגות את מהות החיים,